Adoptujte okno!

Adoptujte okno!

Vitrážová okna v kostele v Zahrádce nechal z darů farníků zhotovit v secesním stylu P. Josef Toufar v roce
1944 u pražské umělecké huti sklenářské Jiřička - Coufal. Tato firma stále existuje a nyní bude provádět jejich
opravu. Spolek Přátelé Zahrádky právě podepisuje smlouvu na opravu okna v presbytáři s nápisem FARNÍCI
SVÉ MATIČCE L.P. 1944. Na opravu všech oken poničených zubem času a vandaly v 80. letech zatím není na
sbírce dostatek finančních prostředků.
Finanční dar na opravu oken můžete zaslat na účet veřejné sbírky č. 5399739001/5500. Pokud zároveň zašlete
na e-mail Pratele.Zahradky@seznam.cz souhlas se zveřejněním informací, Vaše jméno spolu s výší daru
uvedeme na našich webových stránkách a projednáme s památkáři možnost umístění trvalé tabulky se jmény
dárců na vhodném místě v kostele.

Zahradka_vitraze_sbirka.pdf