Zahrádecká pouť v kostele sv. Víta v Zahrádce

Pozvánka na Zahrádeckou pouť

Spolek Přátelé Zahrádky pořádá tradiční Zahrádeckou pouť, která se letos uskuteční v soboru 15. černa.

Na pouti, která je zároveň setkáním rodáků vysídleného a zbořeného městečka Zahrádka u Ledče nad Sázavou bude poprvé vystaven model zahrádeckého náměstí vytištěný na 3D tiskárně Stanislavem Dvořákem podle virtuálního 3D modelu tvořeného postupně Rostislavem Berkou. Tento model autor přestaví po mši svaté, tedy cca v 15 hodin.

Celá akce tradičně začíná již zmíněnou mší, kterou bude od 14:00 sloužit P. Mgr. Roman Maximilián Rylko O.Praem. z Keblova. Cca od 15:15 vystoupí Malá dechová hudba Lesanka z Humpolce. Od 16:15 se budou mít možnost zájemci zúčastnit komentované prohlídky kostela.

V kostele bude instalována příležitostná výstava Škola v Zahrádce.

Prodej občerstvení zajišťuje SDH Píšť, zajištěn je i prodej zahrádeckých suvenýrů.

Díky podpoře veřejnosti, obce Horní Paseka, měst Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou a Zruč nad Sázavou a dárcovskému programu ČSOB pomáhá regionům bude v nejbližší době zahájeno restaurování sochy Panny Marie Bolestné stojící na zahrádeckém námětí. Socha bude převezena do ateliéru restaurátora MgA. Jana Prokýška v Popelíně a po restaurování vrácena na původní místo.

Protože na restaurování sochy už finanční prostředky na účtu veřejné sbírky soustředěny jsou, začínáme připravovat opravu a zprovoznění původní zahrádecké kašny umístěné na náměstí od roku 1886. Na opravu kašny je možno přispět na účet veřejné sbírky č. 550567028/5500 nebo do sbírkové pokladničky při pouti a na dalších akcích spolku.

Upozorňujeme, že silnice č. II/130 je mezi Kožlím a Zahrádkou až do konce října uzavřena kvůli opravě! Od Ledče je nutno jet do Zahrádky přes Bojiště, Kouty a Horní Paseku. Trasa vede po kvalitních komunikacích, ale doba jízdy je asi o 10 minut delší. Z ostatních směrů je cesta do Zahrádky bez objížděk.

Těšíme se na setkání v Zahrádce!