Zahrádecká pouť v kostele sv. Víta v Zahrádce

Společenské akce

Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zve na PROHLÍDKU KOSTELA sv. VÍTA v ZAHRÁDCE v sobotu 19. června 2021. Kostel bude otevřen při příležitosti tradiční Zahrádecké pouti, která se z důvodu platných opatření proti šíření koronaviru neuskuteční. V době od 14 do 17 hodin bude možné si prohlédnout kostel a příležitostnou výstavu bud´ individuálně nebo v rámci komentovaných prohlídek. Podle platných opatření ministerstva zdravotnictví může být ve stejný čas v kostele maximálně 10 osob, které musí mít nasazený respirátor třídy FFP2. Při takto koncipované akci není nutno kontrolovat, zda účastníci mají platný doklad o bezinfekčnosti.

Bude k dispozici prodej suvenýrů a možnost přispění na veřejné sbírky na opravy zahrádeckých památek.

Uspořádání akce ve větším rozsahu by sice již bylo možné, ale pouze za podmínky, že by účastníci prokazovali svou bezinfekčnost. To považujeme v Zahrádce za obtížně proveditelné a pro organizátory i účastníky za nepříjemné. Proto jsme se rozhodli pro výše uvedené řešení. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání!

Spolek Přátelé Zahrádky

plakat.pdf