Informace pro návštěvníky

Interiér kostela není běžně přístupný s výjimkou krátkodobých akcí NPÚ a  Spolku Přátelé Zahrádky.  Více najdete v záložce Návštěvní doba.    

Parkoviště